logo
GezondeMedia
Over Ons

Over ons

Onze Missie
Met GezondeMedia.nl bieden we een informatieve, onafhankelijke en toegankelijke website voor mensen die geïnteresseerd zijn in een diversiteit aan zienswijzen op het gebied van gezondheid en spiritualiteit.

We ontwikkelen een landelijk platform voor kleinere onderzoekers en bloggers met een interessante visie op deze onderwerpen, zodat zij gemakkelijk met geïnteresseerde lezers en met elkaar in contact kunnen komen.

Aanleiding
Wij merken dat de reguliere discussie over gezondheid vaak eenzijdig wordt benaderd. Het gaat dan over het genezen van ziekten in plaats van het preventief realiseren van een gezonde leefstijl. De overheid heeft te maken met een krachtige lobby van multinationals en de farmaceutische- en chemische industrie. Deze commerciële bedrijven behartigen vooral de financiële belangen van hun aandeelhouders, waardoor het streven naar een optimale volksgezondheid niet voorop staat.

Daarnaast bepalen de grote media- en internetbedrijven welke informatie wij wel en niet in beeld krijgen. De mediabedrijven hebben te maken met een teruglopend aantal abonnees, waardoor zij steeds afhankelijker worden van gesponsorde berichten. Dit gaat helaas ten koste van de objectiviteit en diversiteit in de berichtgeving. Kleinere onderzoekers met andere inzichten krijgen hierdoor minder aandacht dan zij verdienen.

Onze Visie
Wij vinden het belangrijk dat mensen op een toegankelijke wijze in de gelegenheid worden gesteld om zélf hun eigen keuzes te maken op basis van onafhankelijke informatie waarbij onderwerpen vanuit meerdere kanten belicht worden.

Vandaar dat wij een eigen platform hebben ontwikkeld waarop we diverse bronnen samenbrengen die gezond kritisch kijken naar thema’s rondom gezondheid, voeding, lifestyle en spiritualiteit. Wij hopen daarmee een bijdrage te leveren aan gezondere keuzes in onze samenleving. Mochten er belangrijke websites en/of blogs ontbreken, dan horen wij dat graag.

Wie Zijn Wij
Wij zijn Alexander Belgraver en Silvia Belgraver, broer en zus met een gemeenschappelijke interesse op het gebied van gezondheid en bewustwording.

Alexander is opgeleid als software engineer. In het verleden onder andere actief als hogeschool docent software ontwikkeling, nu werkzaam als change manager in een ziekenhuis. Alexander heeft de infrastructuur van de website GezondeMedia.nl ontwikkelt en verzorgt het technisch beheer en verdere innovatie.

Silvia werkt parttime als salarisadministrateur bij een landelijke gezondheidsinstelling en heeft daarnaast een eigen bedrijf als stralingsdeskundige. Zij heeft zich vanuit haar eigen ervaringen verdiept in de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling van smartphones, wifi en zendmasten. Zie ook de door haar ontwikkelde website StralingsBewust.info. Silvia draagt zorg voor de administratie en communicatie voor de website GezondeMedia.nl.

Gezondheid & Spiritualiteit
Bij het woord Gezondheid denken we vaak eerst aan onze lichamelijke gezondheid. Maar gezondheid is natuurlijk veel meer dan dat. Er zijn ook gezonde gedachten, gezonde intenties en een gezonde levenswijze. Wij zien Spiritualiteit ook vooral als een leefstijl. Op een bewuste en respectvolle manier met jezelf, met de ander en met de aarde omgaan. Aangezien dit voor ons belangrijke waarden in het leven zijn, hebben wij de website met name rondom deze thema’s samengesteld.

Een Gezondere Wereld
We gaan momenteel een wereldwijd veranderingsproces door. Oude patronen worden losgelaten en een nieuwe weg wordt zichtbaar. Wij denken zelf dat het belangrijk is om je aandacht en energie zoveel mogelijk te focussen op het bewust creëren van wat je wél wilt. De wetenschap heeft inmiddels aangetoond dat wij met onze gedachten en intenties daadwerkelijk creatiekracht hebben. Laten we deze kracht dan ook gebruiken om bewust te bouwen aan een nieuwe en gezondere wereld. Ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten.

Wij hebben onze creatiekracht gebruikt om GezondeMedia.nl vorm te geven. Het is onze intentie om hiermee een alternatief te bieden voor de reguliere media en mensen te inspireren tot het verbreden van hun zienswijzen. Als samenleving zijn wij gebaat bij onafhankelijke en breed georienteerde media, oftewel Gezonde Media.

Disclaimer
De links naar nieuwsberichten, video’s en blogs van de diverse geselecteerde media worden geautomatiseerd verzameld. Wij hebben deze media zorgvuldig geselecteerd, maar dit betekent niet dat wij altijd achter de inhoud van alle nieuwsberichten, video’s en blogs staan. Blijf dus vooral je eigen gezonde verstand en intuïtie gebruiken.

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld ter aanvulling en niet ter vervanging van reguliere medische gezondheidszorg. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site.

Door onze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Erkenning
Deze website maakt gebruik van afbeeldingen van EmojiTwo CC-BY 4.0, WallpaperFlare en Starline - Freepik.com. We erkennen ook Bulma.io en Fontawesome.